Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

DİK ÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI

BCA dik üçgeninde, aşağıdaki eşitlikleri yazabiliriz.

Sonuç

Tamamını Okuyun…

Reklamlar
Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

Trigonometri Çözümlü Sorular (8.Sınıf)

(ÇÖZÜMLÜ SORULAR) 8.SINIF

devamında 12 soru daha..

Tamamını Okuyun…

Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

Yönlü açı ve yaylar,sin ve cos fonksiyonlari

Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

Trigonometriye Giriş

trigonometri

Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı.

Düzlemsel trigonometride, iki boyutlu düzlemde (ve üçü de aynı doğru üzerinde yer almayan) üç noktayı doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan düzlemsel üçgenler söz konusudur. Küresel trigonometride ise, üç boyutlu kürenin iki boyutlu olan yüzeyinde (ve üçü de aynı büyük çember üzerinde yer almayan) üç noktayı büyük çember yaylarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan küresel üçgenler söz konusudur. Küresel trigonometri Eski Yunanda astronomiye ilişkin gereksinimleri karşılamak amacıyla

ortaya çıktı ve gelişti.
Düzlemsel trigonometri aslında her tür düzlemsel üçgen için geçerli olmakla birlikte, bağıntılar genellikle dik üçgenlerde tanımlanır. Açılarından biri (x) 0° ile 90° arasında olan bir dik üçgenin (düzlemsel bir üçgende iç açıların toplamı 180° olduğu için) öteki açısı 90-x’a eşittir. Böyle bir üçgende dik açının karşısındaki kenar |OD| hipotenüs, O ‘nun karşısındaki kenar |CD| karşı kenar, |OC| ‘ya komşu olan kenar ise komşu kenar olarak adlandırılır. Bu kenarlar birbirlerine ikişer ikişer altı farklı biçimde oranlanabilir, böylece A açısının trigonometrik fonksiyonları tanımlanmış olur.

Tamamını Okuyun…

Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

Trigonometrinin Geometri ile İnşaası

Trigonometrinin Geometri ile İnşaası

Bu çalışmada geometri bilgisiyle trigonometri sorularını nasıl yazabileceğimiz hedef alınmıştır. Önce trigonometriyi bir güzel inşa edelim…

Trigonometri nasıl başlamış olabilir diye düşündünüz mü hiç?

Bu soruya kimse kesin bir cevap veremez elbet. Trigonometrinin temellerini atanlar bile yaptığının bu kadar geniş bir bilim dalı olacağını düşünmemiş de olabilirler. Trigonometrinin doğuşu için Mithat KUL hocamızın senaryosu çok hoş: “Adamın biri benzerlik öğrenmiş dik üçgenlerin benzerliği ile uğraşırken benzerlik oranı dediğimiz k değerini açıya bağlı olarak nasıl ifade edebilirim diye düşünmeye başlamış. Çünkü açı değiştikçe sabit olan k oranı da değişiyormuş. Bunun için k=sinA, k=cosA gibi ifadeler kullanmaya başlamış.”

Tamamını Okuyun…


ÖSS’de çıkmış çözümlü Trigonometri soru örnekleri ile Trigonometri problem çözüm yöntemleri matematik öğretmeni Sn. Halit Çelik’in konu anlatımıyla.

Tamamını Okuyun…

Gönderen: cudjex | 21 Ağustos 2010

Trigonometri 4.Bölüm Konu Anlatımı

Older Posts »

Kategoriler